The Moment's
Wednesday, 28 December 2011 <3 18:02 <3 0 Moments
hais:( i am reali dat down reali dat sad right now.. i reali dunch noe wad can i do den can.. i did so much for him den did he appreciate it ma? did he noe dat i am always be dere for him? i dunch need a rich boyfren i dunch need everyday good food everyday branded.. i jus wan a simple lifes.. all i wans and i needs is you , my laogong.. feeling down everyday !! i jus hope i can make myself drink till drunk den everythin dunch wanto go tink so much.. i tink i aready reach till my limits le.. i reali dunch noe wad can i do le.. hais:(
Tuesday, 27 December 2011 <3 00:35 <3 0 Moments
hais:( we jus pass purs 10th months anniversary not long only.. but now de us lyk berii wad ehh.. dunch noe why ehh.. feeling super de sux all dis lo.. hais:( he berii de weird and is super de weird lo.. i dunch noe wad he wans and wad he is tinking lo.. i cant feel his loves now and he lyk totally didnt treat me lyk before le.. he keep ask me dunch go tink dat much..den i jiu didnt go tink so much and still continue my lifes and so on.. den i did changed everythin and give him wadeva he wans and so on.. den wad did he do ehh? everythin osox the same.. why cant he loves me more and more? he did say he loves me and wanted to be wid me.. but i reali dunch wanto changed everythin.. i reali lyk before ehh.. hais:( wad should i do ehh??

laogong ar, wad should and can i do ehh? can tell me how ma? hais:( my feeling damn sux right now and i reali dunch noe wad else can i do ohh? i loves you so the much and put all my minds and hearst on you.. but will i get hurts one day?? laogong, dunch eva hurts me hao ma? i reali reali loves you so so so so so so the much ohh!! i miss you deeply my dear

‘你在回味什么嘴唇没空吻我
想再听你说我只听到一阵沉默
是不是我迷了路走进别人的梦中
原本熟悉的亲密变成陌生的问候
知道世界很善变没想到连你也变
我好怀念你刚开始上我的那天

老公,最爱你的人永远都我!你是我最爱最爱的人。世界唯一最爱你的是我。我爱你
Thursday, 15 December 2011 <3 11:05 <3 0 Moments
爱你 不是因为你的美而已
我越来越爱你
每个眼神触动我的心
因为你让我看见Forever
才了解自己
未来这些日子 要好好珍惜
爱我 有些痛苦有些不公平
如果真的爱我
不是理所当然的决定
感到你的呼吸在我耳边
像微风神奇温柔地安抚 我的不安定
所以我要 每天研究你的笑容
Ooh~~ 多么自然
爱你 不是因为你的美而已
我越来越爱你
每个眼神触动我的心
因为你让我看见Forever
才了解自己
未来这些日子 要好好珍惜
爱我 有些痛苦有些不公平
如果真的爱我
不是理所当然的决定
感到你的呼吸在我耳边
像微风神奇温柔地安抚 我的不安定
所以我要 每天研究你的笑容
Ooh~~ 多么自然Forever love Forever love
我只想用我这一辈子去爱你
从今以后 你会是所有 幸福的理由
你感动的眼睛 我沉默的声音
仿佛就是最好的证明
就让我再说一次
I love you ~~
Ooh~~
直到永远Oh Forever love Forever love
我只想用我这一辈子去爱你
从今以后 你会是所有 幸福的理由
Forever love
Forever love
Forever love
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
老公,我真的好爱好爱你哦!我们在一起都要十个月了哦。真的好快哦!真的好想回到我们刚刚在一起的时候哦。很爱那种感觉,但那种感觉再也没有了。可是我还是很爱恨爱你啊!你对我来说;是那么的重要!我很喜欢有你在的时候。 喜欢有你在我的身边陪着我。喜欢有你在我的身边拥抱着我。喜欢有你在我的身边逗我开心。我就是不喜欢很凶很凶的你!最爱的还是你哦。
你永远都是我的最爱。我爱你,我的老公简展豪!

Tuesday, 15 November 2011 <3 11:32 <3 0 Moments

这些照片是我跟老公在一起时拍的。跟他在一起的每一天都是开心的,不管是留在家里或一起出门。我很喜欢跟老公在一起时的感觉,很开心,很舒服,很温馨,很幸福。只要有你在,我什么都好。老公,跟你在一起都要九个月了。很开心很开心哦!真的很感谢老天爷,给我你的一全部。给我你的爱,给我你的一切。我好喜欢天天留在家里等你回家。等你回来的时候,给我你的拥抱,还有你甜甜的吻。

你就是我唯一的最爱。不管怎样,我唯一爱的就是你了哦!我要永远都留在你的身边陪伴着你到老。你给我的承诺,我永远都会记得的。哈哈!

林慧贞 爱 简展豪
接下来,我要跟你拍很多很多我们在一起的照片。我要我们的回亿是那么完美的。一定要永远的在一起哦!我们的二月二十一日

简展豪,你永远都是我唯一的最爱。你是我这一生这一世的最爱。我永远都爱你哦!
Monday, 14 November 2011 <3 13:37 <3 0 Moments
老公,你知道我很想你吗?
你知道我有多么的爱你吗?
你知道吗?
我没了你,我不知道我该做什么?

我的甜心宝贝老公,我真的很爱很爱你哦!跟你在一起那么久了,我天天都是开心的,但有些事,我还是很担心的哦。只要跟你在一起,我都觉得我是幸福的。你带给我幸福和快乐。

‘情人总分分合合
可是我们却越爱越深
认识你让我的幸福
如此悦耳
能不能不要切歌
继续唱我们的歌
让感动一辈子都记得’

不管怎样,我都会永远永远爱着你的。
你,简展豪;是我这辈子唯一的最爱,也是我;林慧贞的甜心宝贝老公。
记得哦, 不管怎样或做什么。一定要想到我哦!我还很需要你的哦。
太多的爱你哦!

永远爱你的我,你的宝贝老婆

Saturday, 5 November 2011 <3 15:22 <3 0 Moments
i still loves my dearest laogong, kanzhanhao♥
he still the best to me ohh!!
he always be the only one in my heart and dats all..
i will always be wid you , no matter wad!!


my precious laogong!!
he reali soooo the shuai and super de good ohh..
make me more and more loves him ohh..
and is , loves him more and more each days!!
i will treasure him and always stick wid him..

laogong, i truly loves you and i wont regret at all..
i'm sincerely de..
you foreva my dearest one..

muacks laogong♥
i loves you deeply ohh!!


Sunday, 30 October 2011 <3 12:34 <3 0 Moments
yeah!! reali feel happy wheneva i wid laogong ohh!! heehs:) hms, say long not long.. say short not short.. we together aready 8months plus le ohh.. i'm sooo the happy ohh!! he the only one i loves alot and wanto be wid foreva de ohh.. haah:) reali sooo blessed and sooo xinfu i have him for my ownself ohh.. haah:) HE ; jus a gifted from heaven lo.. always be dere for me and will take good care of me de lo.. haah^^ reali wan him so much lo.. hms, we sometimes will quarrel sometimes will upsad all dis.. nothing gonna change my loves for you!!

laogong, dere is so much words i wanto tell you ohh!! you dunch noe how much i loves you. dunch noe how much i need you.. you are jus soo the important to me!! i loves you more den i'm loving myself.. jus wanto be wid you till the end of times and wanto be wid you till foreva.. i wanto be ur laopo and be ur only loves and dats all.. i dunch ask for more but i jus only wan you.. hms, if one day.. anythin happen to you!! i osox dunch wanto carry on my life le ohh!! hms, i loves you more and more everyday!! hms, i will always be dere for you and always stay by ur side for you.. heehs:) i loves you lots, my dearest laogong KanZhanHao♥

Older Post
Welcome To My BlogHaii :) Welcome To My Wonderland. I'am Najwa. (introduce your at here)

NAVIGATIONS
AboutLinkiesEntries


Tagboard
Must Put URL
No Harshed Word
Exchange Link Open

Put Your CBOX at here . width 210 :).

Thank You


Skin Made By : Nur Najwa Nazry
Header : Photoshop CS4
Owner Blog : YOUR NAME